V Ogólnopolski Konwent Zarządców Gminnych w Białymstoku

V Ogólnopolski Konwent Zarządców Gminnych w Białymstoku