Ogólnopolski Konwent Zarządców Gminnych

Konwent_orgList Intencyjny

 My niżej podpisani, uczestnicy Ogólnopolskiego Konwentu Zarządców Nieruchomości Gminnych, który miał miejsce w Toruniu w dniu 28 listopada 2012r., podejmujemy decyzję o podjęciu prac nad powstaniem wspólnej, jednolitej reprezentacji naszych środowisk.

       W tej sprawie powołujemy grupę roboczą, której zadaniem będzie przygotowanie stosownego projektu porozumienia w powyższym zakresie oraz podjęcie działań inicjujących kolejną edycję Ogólnopolskiego Konwentu Zarządców Nieruchomości Gminnych.

Marcin Lutowski – Przewodniczący, Krzysztof Początek – Członek,  Jarosław Pucek – Członek, Jacek Łapiński– Członek