I Ogólnopolski Konwent Zarządców Gminnych w Toruniu

I Ogólnopolski Konwent Zarządców Nieruchomości Gminnych w Toruniu

W dniu 28 listopada 2012r. w Toruniu zainicjował i rozpoczął swoją działalność Ogólnopolski Konwent Zarządców Nieruchomości Gminnych. Pierwszym organizatorem tego typu wydarzenia w Polsce był Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu. Przedsięwzięcie, które odbyło się w Hotelu „Copernicus” w Toruniu zostało objęte patronatem honorowy Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego. Uczestnikami Konwentu byli przedstawiciele zarządców nieruchomości gminnych na szczeblu Dyrektorów i Prezesów reprezentujących zakłady budżetowe i spółki gminne największych miastw Polsce. Całodniowe spotkanie miało charakter panelu szkoleniowo-dyskusyjnego, które zostało uświetnione prelekcjami prof. dr hab. Ewy Siemińskiej z Katedry Zarządzania Procesami Inwestycyjno – Innowacyjnych Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu oraz Pani Małgorzaty Wolny, członka Krajowej Rady Komorniczej w Warszawie. Jednym z celów Konwentu było wypracowanie wspólnego stanowiska w przedmiocie nawiązania stałej współpracy i wymiany doświadczeń osób w nim uczestniczących. Założenia zostały osiągnięte w pełni, a zwieńczeniem było powołanie ciała stałego do spraw organizacji kolejnych edycji Konwentu. W tym zakresie powołano grupę roboczą, której zadaniem będzie przygotowanie stosownego projektu porozumienia oraz podjęcie działań inicjujących kolejną edycję Ogólnopolskiego Konwentu Zarządców Nieruchomości Gminnych, która zgodnie z podjętą w trakcie toczących się dyskusji decyzji ma odbyć się Gdańsku w I kwartale roku 2013.

Marcin Lutowski – Z-ca Dyrektora w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu
Krzysztof Początek – Członek – Zastępca Prezydenta Miasta Opole
Jarosław Pucek – Członek – Dyrektor Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu
Jacek Łapiński– Członek – Dyrektor Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych