IV Ogólnopolski Konwent Zarządców Gminnych w Lublinie

IV Ogólnopolski Konwent Zarządców Gminnych w Lublinie

IV Ogólnopolski Konwent Zarządców Gminnych w Lublinie.

W dniach 6-7 maja 2014 r. w Lublinie odbył się IV Ogólnopolski Konwent Zarządców Nieruchomości Komunalnych.  Organizatorem konwentu był Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Lublinie. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawował Prezydent Miasta, Pan Krzysztof Żuk. Program Konwentu obejmował  tematykę związaną z zarządzeniem nieruchomościami komunalnymi, postępowaniami przetargowymi oraz poruszał zagadnienia prawa budowlanego. Zaproszenie otrzymali przedstawiciele samorządów największych miast w Polsce. W Konwencie uczestniczyło ponad 90 osób. Odwiedzili nas przedstawiciele Warszawy, Poznania, Gdańska, Łodzi  i wielu innych, mniejszych miast. Poza naukowym charakterem Konwentu trudno nie docenić  jego efektu promocyjnego. W wolnym od obrad i wykładów czasie goście skorzystali z możliwości poznania Lublina przechodząc „Lubelską Trasę Podziemną” na Starym Mieście i zwiedzając jego dzielnice podczas niezapomnianej przejażdżki historycznym trolejbusem „Ziutek”. Większość z gości pierwszy raz była Lublinie. Sądząc po wyrażanych przez nich opiniach , na pewno nie ostatni.III Ogólnopolski Konwent Zarządców Gminnych w Poznaniu

III Ogólnopolski Konwent Zarządców Gminnych w Poznaniu

III Ogólnopolski Konwent Zarządców Gminnych w Poznaniu

18 października 2013 r. w Poznaniu odbył się III Ogólnopolski Konwent Zarządców Gminnych. W Poznaniu gościli przedstawiciele jednostek miejskich oraz zarządców zasobu komunalnego z 37 miast: Biała Podlaska, Białystok, Bolesławiec, Bydgoszcz, Bytom, Częstochowa, Dzierżoniów, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Grudziądz, Kalisz, Katowice, Kędzierzyn-Koźle, Konin, Koszalin, Kutno, Lublin, Luboń, Łódź, Murowana Goślina, Nowy Tomyśl, Ostrów Wielkopolski, Piła, Płock, Poznań, Racibórz, Słupsk, Stargard Szczeciński, Starogard Gdański, Szczecin, Śrem, Świnoujście, Toruń, Warszawa, Włocławek, Wrocław, Zielona Góra.

Podczas obrad Konwentu, które miały miejsce w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Poznania omawiano możliwości realizowania lokalnej polityki mieszkaniowej wobec istniejących barier i ograniczeń oraz dyskutowano na temat zależności pomiędzy gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem miast a sprawnie i efektywnie działającym podmiotem gospodarującym zasobem komunalnym. Zadania miast w polityce mieszkaniowej w Polsce obejmują szeroki zakres: gospodarkę przestrzenną i gruntami, gospodarowanie zasobem mieszkaniowym, zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych osób w najtrudniejszej sytuacji finansowej i społecznej oraz pozyskiwanie środków finansowych na realizacje tych działań. Mieszkaniowy zasób miast to silnie zdekapitalizowane i położone w obszarach problemowych budynki, wymagające lokalnych programów rewitalizacji a lokalna polityka mieszkaniowa to przede wszystkim problemy społeczne: mieszkania socjalne i społeczne, czynsze i dodatki mieszkaniowe, relacje między uczestnikami lokalnego rynku mieszkaniowego i lokalnej polityki mieszkaniowej w kontekście potrzeb mieszkaniowych osób o niskich i średnich dochodach. Czy w obliczu braku polityki mieszkaniowej państwa, miasta mają wystarczające narzędzia do skutecznego prowadzenia lokalnej polityki mieszkaniowej? Na to pytanie próbowali odpowiedzieć uczestnicy pierwszego panelu: Alina Muzioł – Węcławowicz ekspert Banku Gospodarstwa Krajowego, Aleksandra Konieczna Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Poznania, Piotr Mync Zastępca Prezydenta Miasta Szczecina, Eliza Chojnicka Dyrektora Departamentu Mieszkalnictwa w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Zbigniew Bondarczuk radca Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Dyskusję moderowała Ewa Bartosik ekspert Związku Miast Polskich. Środki finansowe na realizację działań z zakresu lokalnej polityki mieszkaniowej pochodzące z budżetu miast nie są w stanie rozwiązać wszystkich problemów mieszkaniowych. Miasta gospodarując mieszkaniowym zasobem wykorzystują miejskie jednostki organizacyjne o różnej formie organizacyjno – prawnej tj. jednostki budżetowe, zakłady budżetowe lub spółki prawa handlowego. Sprawne i efektywne działanie podmiotu gospodarującego mieszkaniowym zasobem miast ma znaczenie dla osiągnięcia wyznaczonych celów. Czy wybór konkretnej formy organizacyjno prawnej podmiotu gospodarującego mieszkaniowym zasobem ma znaczenie. W tym panelu udział wzięli: Barbara Oborny Dyrektor Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, Zastępca Burmistrza w Nowym Tomyślu, Piotr Paś Dyrektor Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu, Jarosław Pucek Prezes Zarządu Spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Dyskusję moderował dr Łukasz Strączkowski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Katedra Inwestycji i Nieruchomości.

II Ogólnopolski Konwent Zarządców Gminnych w Gdańsku

II Ogólnopolski Konwent Zarządców Gminnych w Gdańsku

II Ogólnopolski Konwent Zarządców Gminnych w Gdańsku

18.04.2013 r. miasto Gdańsk gościło uczestników II Ogólnopolskiego Konwentu Zarządców Nieruchomości Gminnych. W Konwencie wzięli udział przedstawiciele 25 miast w Polsce: Białystok, Bielsko-Biała, Bytom, Częstochowa, Elbląg, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Grudziądz, Kalisz, Katowice, Koszalin, Lublin, Olsztyn, Pabianice, Poznań, Pruszcz Gdański, Racibórz, Rybnik, Słupsk, Suwałki, Szczecin, Toruń, Warszawa – Żoliborz, Włocławek, Śrem, a także pan Piotr Styczeń, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Ponadto: pani Aleksandra Kurzyk – Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami, płk Jarosław Kardaś – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku, pan Jacek Skarbek – Prezes Zarządu Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej.

Formuła spotkania miała charakter panelu szkoleniowo – dyskusyjnego. Tematy przygotowane na II edycję Konwentu objęły zagadnienia dotyczące reformy czynszowej oraz skutecznej windykacji jako sposobu na prawidłową gospodarkę zasobu komunalnego. Pierwszą część zagadnień przedstawił pan Maciej Lisicki, Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska, w swoim wystąpieniu “Reforma czynszowa narzędziem na aktywizację rynku nieruchomości komunalnych”. Tematykę windykacyjną wyłożył pan dr Marek Majchrzak, Wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, w wykładzie: “Skuteczna windykacja sposobem na prawidłową gospodarkę zasobu komunalnego”. Po każdym wykładzie, uczestnicy mieli czas na dyskusję, w której wymieniano praktyczne doświadczenia zarządców i pomysły dobrych praktyk, których wdrożenie może poprawić funkcjonowanie zasobu gminnego. Uczestnicy Konwentu uznali za zasadne wystąpienie z pisemnym wnioskiem do premiera Donalda Tuska i Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Wodnej Sławomira Nowaka o przyjęcie w trybie pilnym projektu nowelizacji Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym i zmianie kodeksu cywilnego.

I Ogólnopolski Konwent Zarządców Gminnych w Toruniu

I Ogólnopolski Konwent Zarządców Gminnych w Toruniu

I Ogólnopolski Konwent Zarządców Nieruchomości Gminnych w Toruniu

W dniu 28 listopada 2012r. w Toruniu zainicjował i rozpoczął swoją działalność Ogólnopolski Konwent Zarządców Nieruchomości Gminnych. Pierwszym organizatorem tego typu wydarzenia w Polsce był Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu. Przedsięwzięcie, które odbyło się w Hotelu „Copernicus” w Toruniu zostało objęte patronatem honorowy Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego. Uczestnikami Konwentu byli przedstawiciele zarządców nieruchomości gminnych na szczeblu Dyrektorów i Prezesów reprezentujących zakłady budżetowe i spółki gminne największych miastw Polsce. Całodniowe spotkanie miało charakter panelu szkoleniowo-dyskusyjnego, które zostało uświetnione prelekcjami prof. dr hab. Ewy Siemińskiej z Katedry Zarządzania Procesami Inwestycyjno – Innowacyjnych Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu oraz Pani Małgorzaty Wolny, członka Krajowej Rady Komorniczej w Warszawie. Jednym z celów Konwentu było wypracowanie wspólnego stanowiska w przedmiocie nawiązania stałej współpracy i wymiany doświadczeń osób w nim uczestniczących. Założenia zostały osiągnięte w pełni, a zwieńczeniem było powołanie ciała stałego do spraw organizacji kolejnych edycji Konwentu. W tym zakresie powołano grupę roboczą, której zadaniem będzie przygotowanie stosownego projektu porozumienia oraz podjęcie działań inicjujących kolejną edycję Ogólnopolskiego Konwentu Zarządców Nieruchomości Gminnych, która zgodnie z podjętą w trakcie toczących się dyskusji decyzji ma odbyć się Gdańsku w I kwartale roku 2013.

Marcin Lutowski – Z-ca Dyrektora w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu
Krzysztof Początek – Członek – Zastępca Prezydenta Miasta Opole
Jarosław Pucek – Członek – Dyrektor Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu
Jacek Łapiński– Członek – Dyrektor Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych